Viva Математика 1217 - 3 и 4 кл


Задача 1
Вярно е, че обиколката на жълтата фигура е:
z1k34.gif
по-малка от обиколката на червената фигура ← верен отговор

равна на обиколката на червената фигура

по-голяма от обиколката на червената фигура.

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 2
В оградената от жълтата окръжност площ трябва да се поставят равнобедрени триъгълници. В оградената от синята окръжност площ трябва да се поставят тъпоъгълни триъгълници. Коя от фигурите трябва да се постави в частта, оградена едновременно от жълтата окръжност и от синята окръжност?
z2k34.gif
Можете да посочите повече от един отговор


← верен отговор

← верен отговорПомощен файл във формат GeoGebra.

Задача 3
Колко са черните квадрати в картината в стил Оп арт?
z3k34.gif

Задача 4
Най-малко колко малки триъгълничета като черното могат да покрият червената фигура?
z4k34.gif

Задача 5
Три деца играят на дама, като всяко започва от полето „Старт“. Еми прескача по едно квадратче, Любо прескача по две квадратчета, а Деси по четири. Всеки път когато скочат върху поле, децата оставят по едно камъче върху него. След като и тримата са минали дамата по един път, колко ще са квадратните полета, върху които няма камъче?
z5k34.gif
4

5

6 ← верен отговор

10

11

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 6
Какъв е видът на ъгъла между часовата и минутната стрелка в 4 ч. 5 мин?
остър

прав

тъп ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 7
Фигурата е съставена от еднакви плочки с форма на равностранни триъгълници. Когато увеличили с 1 единица дължините на страните на плочката, с колко единици се е увеличила обиколката на фигурата?
z7k34.gif

Задача 8
Николай има повече от един бонбон. Ако Николай раздели поравно бонбоните на трима души, ще остане един бонбон. Ако раздели поравно бонбоните на пет души, пак ще остане един бонбон. Колко бонбона най-малко има Николай?

Задача 9
Коя отсечка трябва да се изтрие, за да може получената фигура да се построи с един замах, без да се повтаря линия?
Можете да посочите повече от един отговор
AB

AC

AD

AE

BD ← верен отговор

BE ← верен отговор

CD ← верен отговор

CE ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Колко тръгълника, върховете на които са от дадените точки, могат да се построят?
z10k34.gif