СКОРОСТТА Е ЖИЗНЕНО ВАЖНА


Заек е на разстояние от около 25 метра от леговището си, което предоставя много добра защита от хищници. Заекът забелязва, че към него се е втурнал вълк и хуква към леговището си. Вълкът го преследва. Максималната скорост на заека е 2 метра в секунда. Максималната скорост на вълка е 3 метра в секунда, които той взема на един скок. Всеки следващ свой скок вълкът насочва към позицията на заека в съответния момент. Ако първоначалното разположение на вълка, заека и леговището на заека са както на фигурата по-долу, за колко секунди вълкът ще хване заека (последният скок на вълка може да е по-къс от три метра).


Верен отговор