Тема на месец Август 2017


От пластмасов кръгъл лист с радиус l чрез изрязване и слепване следва да се направи съд с форма на прав кръгов пресечен конус, като образувателната на пресечения конус е с дължина a < l. Последователността на операциите за изработка на съда е представена на следната фигура:

                                                    Фиг. 1
Най-напред от кръглия лист се изрязва и отделя настрана концентричен кръг с радиус l-a . От останалия венец с ширина a се изрязва радиален сектор с мярка α (в градуси) и срезовете се залепват така, че да се получи околната повърхнина на съда (пресечен конус). Накрая, от отделения настрана кръг се изрязва нов концентричен кръг, който да стане дъно на съда.

Забележка. Без това да е задължително, за решаването на задачите можете да използвате предоставения помощен файл

Задача 1. Нека радиусът l на пластмасовия кръгъл лист е 60 cm, а образувателната a на пресечения конус е 30 cm:
а) Какъв е най-големият възможен обем на съда?
Запишете в cm3 с точност до десетите
Верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

b) Когато пресеченият конус е с максимален обем, какво е отношението на височината към образувателната му?
Запишете в cm с точност до десетите
Верен отговор

c) При какъв ъгъл на отрязания радиален сектор обемът на съда ще е най-голям?
Запишете с точност до стотни от градуса.
Верен отговор

d) Какво е лицето (повърхнината) на парчетата, останали след изработката на съда с максимален обем?
Запишете в cm2 с точност до хилядни
Верен отговор

2. Ако радиусът l на пластмасовия кръгъл лист е 47 cm, а образувателната a на пресечения конус е 12 cm, при какъв ъгъл на отрязания радиален сектор обемът на съда ще е най-голям?
Верен отговор