Viva Математика 0417 - 5 и 6 кл


Задача 1
Вярно е, че

Задача 2
По колко различни начинa Дани може да облече куклата, ако разполага с червена, с черна и с жълта блуза, както и със зелена, със синя, с червена и с лилава пола?

Задача 3
На колко градуса е равен ъгълът между часовата и минутната стрелка в 3ч. 05 мин?

Задача 4
Число, което е равно на сбора на всичките си делители, без самото число, се нарича съвършено. Съвършено е числото:
Можете да посочите повече от един отговор
6 ← верен отговор

28 ← верен отговор

128

496 ← верен отговор

33550336 ← верен отговор

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 5
Кое число е записала Мими на стъклената врата, ако от другата страна на стъклената врата се вижда

Задача 6
Най-много от колко малки кубчета може да е построена конструкцията, която се вижда отгоре и отляво така:
z61.gif

Задача 7
Показано е фигурно представяне на първите пет петоъгълни числа. Кое е 10-тото петоъгълно число?
z7k56.gif

Задача 8
Колко процента от картината в стила на Мондриан са оцветени в червено?
z8k56.gif
Запишете с точност до цялата част.
Верен отговор 21

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 9
Машина робот сглобява играчки. На всеки 5 минути излизат готови играчки, като те могат да бъдат от 1 до 10 включително според количеството материал, който е зареден в машината. Трябва да се изпълни поръчка от 16 играчки.
Машината се зарежда по следния начин: от първото до предпоследното зареждане включително се слага материал за N играчки, а на последното зареждане - за не повече от N играчки. При каква стойност на N поръчката може да бъде изпълнена за повече от 15 и по-малко от 36 минути.
Можете да посочите повече от един отговор
3 ← верен отговор

4 ← верен отговор

5 ← верен отговор

6

7

8

9

10

Помощен файл във формат GeoGebra.

Задача 10
Точката T e от отсечката AB=23cm. Квадратите ATCD и TBEF са от една и съща полуравнина спрямо AB. Ако лицето на триъгълник AEC=27 cm2, намерете дължината на AT.
Запишете с точност до стотните.
Верен отговор 7.35

Помощен файл във формат GeoGebra.